Sunday, August 14, 2016

Thursday, August 4, 2016

Crown Japan - 250 rb


Bahan logam , berat 1,3 kg
Panjang 24 cm
Lebar 8,5 cm
Tinggi 6,5 cm